Welkom in de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur Oud-Heverlee

In een gemeente worden heel wat beslissingen genomen. Via deze website blijf je daarvan op de hoogte. Van welke bestuursorganen vind je hier informatie?

• de gemeenteraad (GR)
• de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)
• het college van burgemeester en schepenen (CBS)
• het vast bureau (VB)
• de besluiten van de burgemeester (BB)
• de besluiten van de voorzitter van het vast bureau (BVVB)

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of de zoekpagina (rechts boven).

Luister mee naar een openbare vergadering
Het lokaal bestuur Oud-Heverlee maakt het mogelijk om het openbare gedeelte van de zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te volgen of achteraf te beluisteren. Hetzelfde geldt voor de gemeenteraadscommissies. Dit kan via https://livestream.oud-heverlee.be.

Hoe kan je een klacht tegen een beslissing indienen?
Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht kom je te weten hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid.

Vragen?
Mail naar secretariaat@oud-heverlee.be.